ความสำคัญการเรียนรู้สื่อ


ความสำคัญการเรียนรู้สื่อ          เนื่องจากทุกวันนี้สื่อสมัยใหม่ได้รับการพัฒนาขึ้นมากมายหลายรูปแบบ และเข้ามาเป็นส่วนสำคัญในชีวิตประจำวันของคนทุกรุ่นทุกวัย เราจึงควรจะเรียนรู้ที่จะเข้าใจสื่อให้ได้ว่ามีลักษณะที่สำคัญอย่างไรบ้าง เพื่อให้สามารถใช้สื่ออย่างสร้างสรรค์

ไม่มีความคิดเห็น