ตามกระแสกิจกรรมที่ 3  ตามกระแส
เวลา                 40  นาที
วัตถุประสงค์
เพื่อชี้ให้เห็นถึงพฤติกรรมการใช้ชีวิตของวัยรุ่นท่ามกลางกระแสความนิยมต่าง ๆ
อุปกรณ์
          ชาร์ตสรุปเรื่องกระแส
ขั้นตอนกิจกรรม
            เตรียมความพร้อมด้วยการสร้างบรรยากาศที่สงบ เนื่องจากกิจกรรมนี้ต้องอาศัยความสงบ กำหนดข้อตกลงว่าในระหว่างที่ทำกิจกรรมจะไม่คุยกันและไม่แกล้งเพื่อน
เริ่มกิจกรรม
            รอบที่ 1 เดินอิสระ
            ผู้นำสั่งให้นักเรียนเดินไปรอบ ๆ บริเวณห้องอย่างอิสระ โดยไม่จำเป็นต้องเดินเป็นแถว เดินสักครูในจังหวะปกติ จากนั้นสั่งให้ค่อย ๆ เดินช้าลง และสั่งหยุด (ขณะนี้นักเรียนจะยืนกระจายอยู่ทั่วห้อง)
            รอบที่ 2 เข้าสู่การเรียนรู้ ก้าวเดินที่สัมพันธ์กับเพื่อน
            ผู้นำกำหนดให้นักเรียนเลือกเพื่อนที่ร่วมกิจกรรมไว้ในใจ 2 คน ห้ามให้คนที่เราเลือกไว้รู้ตัว จากนั้นให้นักเรียนเดินต่อโดยกำหนดให้นักเรียนเดินทำมุมเป็นรูปสามเหลี่ยมด้านเท่า โดยรักษาระยะห่างจากเพื่อทั้งสองให้เท่ากัน  และไม่ให้เพื่อนจับได้ว่าเราเดินตาม ผู้นำกิจกรรมสังเกตจังหวะการเดินสักครู่แล้วจึงสั่งหยุด ผู้นำสุ่มถามนักเรียกว่า “มีใครจับได้บางว่าเพื่อนเดินตามเรา ถ้ามี คิดว่าใคร”
ลักษณะของการเดินรูปสามเหลี่ยมตัวเรา


รอบที่ 3 เรียนรู้จากความรู้สึก จากจังหวะที่เคลื่อนตามเพื่อน
            รอบนี้ให้นักเรียน เลือกเพื่อนใหม่อีก  2 คน โดยกำหนดว่า
            -เพื่อนคนที่ 1 คือ คนที่เรารู้สึกปลอดภัย, ไว้ใจ
            -เพื่อนคนที่ 2 คือ คนที่เรารู้สึกประทับใจ
           
จากนั้นจึงเริ่มกิจกรรมนี้อีกครั้งด้วยข้อตกลงเดิม ไม่ต้องรีบ อย่าให้ชนกัน รักษาตำแหน่งการเดิน และรักษาระยะตำแหน่งสามเหลี่ยมด้านเท่าไว้ ผู้นำสังเกตจังหวะการเคลื่อนไหวของกลุ่มสักครู่จึงให้สัญญาหยุด


สรุปกิจกรรม
       ด้วยการตั้งคำถาม ให้นักเรียนช่วยกันอภิปรายด้วยประเด็นต่อไปนี้
1.      ผู้นำตั้งคำถาม
·     ในขณะเดินรู้สึกอย่างไรบ้าง (นักเรียนมักจะตอบว่า อึดอัด ไม่เป็นตัวของตัวเอง  งง ทำไมเราต้องเดินตามคนอื่น)
·     รู้สึกอึดอัดไหมที่ต้องเดินตามคนอื่น
·     ถ้าการเดินตามคือการเลียนแบบ คิดว่าในชีวิตปัจจุบันเราเดินตามใครบ้างไหม
ลองนึกเปรียบเทียบเกมส์นี้กับสังคม เราคิดว่ามันมีอะไรบ้างที่เหมือนกัน เราเป็นส่วนหนึ่งในสังคมที่เราก็นำ หรือบางครั้งเราก็ทำตามที่คนส่วนใหญ่ทำกัน ซึ่งสิ่งที่คนส่วนใหญ่สนใจ รับรู้และสมัครใจทำตามเราเรียกว่า “กระแส” และสิ่งที่มักตามมากับกระแส คือ สินค้า
2.      สรุปข้อดี-ข้อเสียของการตกอยู่ในกระแส
วิธีการ 1. แบ่งนักเรียนเป็น 4 กลุ่ม ให้นักเรียน 2 กลุ่ม ช่วยกันระดมข้อดี และอีก 2 กลุ่ม ช่วยกัน ระดมข้อเสียของการทำตามกระแส
            2. แต่ละกลุ่มนำเสนอ
สรุป
            กระแสมีหลายกระแส มีทั้งการด้านที่ดีและไม่ดี แต่ไม่ว่ากระแสด้านไหนก็ตาม ถ้าเราเข้าไปอยู่ในกระแสสิ่งที่เกิดขึ้นกับเรา คือ “พฤติกรรมที่เปลี่ยนไป”
ประเมินผล
·       เด็กสนใจ และให้ความร่วมมือในการทำกิจกรรมตามข้อตกลงที่กำหนด
·       เด็กสามารถวิเคราะห์ได้ว่าตนเองอยู่กระแสใด
*จุดประสงค์ของการถามคำถามก็เพื่อให้นักเรียนได้คิดบทบทวนตัวเอง*
ตัวอย่างชาร์ตสรุปเรื่องกระแส
กระแส คือ สิ่งที่คนส่วนใหญ่ในสังคมสนใจ และสมัครใจทำตาม
กระแส มีอยู่ 4 อย่างที่เราควรรู้ คือ “สร้าง สวน ร่วม จม”
สร้างกระแส คือ สิ่งที่คนหรือกลุ่มใดกลุ่มหนึ่งสร้างขึ้นมาเพื่อให้มีคนทำตามอาจจะเกิดจากความไม่ตั้งใจ หรือจงใจให้เกิดขึ้นก็ได้
สวนกระแส คือ คนส่วนน้อยที่ไม่ทำตามคนส่วนใหญ่ และมักมีแนวเป็นของตัวเอง
ร่วมกระแส คือ คนที่รู้จักทุกกระแสที่เกิดขึ้น แต่จะสนใจหรือเลือกทำตามกระแสที่ตนคิดว่ามีประโยชน์สำหรับตนเองเท่านั้น
จมกระแส คือ คนที่ทำตามทุกกระแสที่เกิดขึ้นโดยไม่คำนึงถึงโทษ หรือประโยชน์ที่เกิดขึ้นทำตามเพราะว่า “ทันสมัย” เท่านั้นเอง

ไม่มีความคิดเห็น